Kaskáda

Já mohu ur?it? doporu?it golfový resort v Ku?imi. Sestává z krásného hotelu a golfového h?išt? o t?ech devítkách, rozd?lených podle náro?nosti terénu. V p?ípad? nep?íznivosti po?así se tam dá navíc hrát indoor golf nebo nabízí wellness služby. Byla jsem tam s manželem na víkend (díky tomu jsme mohli vyzkoušet ten hotel, jinak tam jezdíme spíše na odpoledne) a moc jsme si to užili, v té dob? v restauraci v hotelu b?žela akce steakobraní, takže obzvlášt? m?j muž byl nadšený :D

Vložil: Kamilkaa25 - 8/27/2013 6:52:24 PMreagovat 

Potíže s odesláním

Omlouvám se, že je tu m?j p?ísp?vek ?ty?ikrát, server mi hlásil chybu s odesláním, takže p?ípadn? prosím administratory o odstran?ní t?ch 3 nadbyte?ných p?ísp?vk? stejného zn?ní. D?kuji

Vložil: Kamilkaa25 - 8/27/2013 7:00:34 PMreagovat 

Žádná další vlákna diskuze nebyla nalezena.