Založil: zanyka1
6/5/2012 9:46:44 AM

Příspěvků celkem:

hrište kaskáda Lze vložit příspěvek

hraní, ubytování atd

Kaskáda

Na Kaskádu jezdím hrát pravideln? a m?žu ?íct, že je to jedno z nejkvalitn?jších h?iš? na Morav?. Celý prostor mají výborn? ?ešený, m?žete si vybrat ze t?ech r?zných devítek. Já osobn? za?ínala na železné, která je ozna?ovaná jako nejleh?í, ale i tak mi dala p?kn? zabrat. Momentáln? hraju nej?ast?ji na d?ev?né, která už je pro m? dost náro?ná, nejv?tší problémy mi d?lají ?lenité greeny. Jinak je ale celkové prost?edí na Kaskád? nádherné, jezera p?sobí uklid?ujícím dojmem (pokud Vám v nich ovšem neskon?í mí?ek) a všude panuje úžasná atmosféra.

Avatar Vložil: Kamilkaa25
7/23/2013 10:04:20 PM
číslo příspěvku: #1040

Kaskáda

Na Kaskádu jezdím hrát pravideln? a m?žu ?íct, že je to jedno z nejkvalitn?jších h?iš? na Morav?. Celý prostor mají výborn? ?ešený, m?žete si vybrat ze t?ech r?zných devítek. Já osobn? za?ínala na železné, která je ozna?ovaná jako nejleh?í, ale i tak mi dala p?kn? zabrat. Momentáln? hraju nej?ast?ji na d?ev?né, která už je pro m? dost náro?ná, nejv?tší problémy mi d?lají ?lenité greeny. Jinak je ale celkové prost?edí na Kaskád? nádherné, jezera p?sobí uklid?ujícím dojmem (pokud Vám v nich ovšem neskon?í mí?ek) a všude panuje úžasná atmosféra.

Avatar Vložil: Kamilkaa25
7/23/2013 10:03:57 PM
číslo příspěvku: #1039

Kaskáda

Na Kaskádu jezdím hrát pravideln? a m?žu ?íct, že je to jedno z nejkvalitn?jších h?iš? na Morav?. Celý prostor mají výborn? ?ešený, m?žete si vybrat ze t?ech r?zných devítek. Já osobn? za?ínala na železné, která je ozna?ovaná jako nejleh?í, ale i tak mi dala p?kn? zabrat. Momentáln? hraju nej?ast?ji na d?ev?né, která už je pro m? dost náro?ná, nejv?tší problémy mi d?lají ?lenité greeny. Jinak je ale celkové prost?edí na Kaskád? nádherné, jezera p?sobí uklid?ujícím dojmem (pokud Vám v nich ovšem neskon?í mí?ek) a všude panuje úžasná atmosféra.

Avatar Vložil: Kamilkaa25
7/23/2013 10:03:50 PM
číslo příspěvku: #1038