Dne 1.1.2008 vešli v platnost nová Golfová pravidla.

Po pravidelném čtyřletém cyklu bylo zveřejněno na webových stránkách R&A úplné znění nových golfových pravidel, podle kterých se bude hrát v letech 2008 - 2011.

Změny v pravidlech

Poměrně rozsáhlá revize se nakonec dotkla 28 ze 34 golfových pravidel, přesto podle slov ředitele výboru pro pravidla a výbavu Davida Rickmana je snahou všech změn pravidla především zjednodušit a usnadnit jejich používání.

Nejviditelnějšími změnami jsou především možnost identifikovat svůj míč v bankru nebo ve vodní překážce, změna trestu ze dvou trestných ran či ztráty jamky (hra na jamky) na jednu trestnou v případě, kdy svým míčem trefíme sami sebe, svého kedíka nebo svou výbavu, či nahrazení diskvalifikace trestnými ranami pro případ, že budete mít v bagu nepovolenou hůl.

Aktuální znění platných pravidel

Originální znění: http://www.randa.org/shop/productfiles/RulesofGolfDownload.pdf

Český překlad zatím není dostupný.

Více o pravidlách golfu