V roce 2008 byl zaveden tzv. neaktivní (společenský) HCP.

Neaktivní hendikep

Hráčův hendikep se stane neaktivní, pokud hráč odevzdá méně než 4 kvalifikační výsledky (včetně nesoutěžních výsledků a nesoutěžních výsledků na 9 jamek) za kalendářní rok. Z tohoto stavu plynou pro hráče určitá omezení.

Hráčův hendikep bude opět aktivován po odevzdání 3 kvalifikačních výsledků v dalším kalendářním roce.

Důvod zavedení neaktivního HCP

Aby hendikepový systém správně fungoval a zajišťoval co možná rovné podmínky pro soutěžní hru, je potřeba, aby hendikepy hráčů byly co možná přesné a aktuální, jinými slovy založené na dostatečném počtu nedávných výsledků. Zavedení neaktivního hendikepu je tak vlastně ochranou účastníků turnaje před možnou nespravedlivou situací, kdy by některý hráč hrál s neodpovídajícím hendikepem.

Je očekávatelné, že pro hráče, kteří se chtějí věnovat soutěžnímu golfu, by odevzdání potřebného počtu výsledků nemělo představovat problém. A ti, kdo se soutěží účastnit nechtějí, aktivní hendikep v zásadě nepotřebují.

Omezení neaktivního HCP

Hráč s neaktivním hendikepem se sice může v rámci ČGF účastnit soutěží, pokud pořadatel nestanoví jinak, ovšem bez nároku na případnou výhru (kromě případné ceny za nejlepší brutto výsledek ze všech účastníků). Zejména není totiž jasné, s jakým hendikepem a v jaké kategorii by měl správně hrát.