1. Nejdřív se z hráčova oficiálního hendikepu spočítá hráčův hrací hendikep pro dané hřiště.

Není hřiště jako hřiště, jedno je lehčí, druhé třeba ještě víc ... Reálna jamka ale může být pouze tří-, čtyř- anebo pěti-parová (kolik to je obvykle vyplýva z její délky), ale rozmezí vzdáleností jsou značná. Taky může být různě náročný terén a překážky. Ve skutečnosti tak můžeme nalézt hodně lehký 3-par, nebo taky hodně těžký 3-par. Také hřiště může být různě zloženo z lehkých nebo těžkých jamek.

A tak se dané hřiště (přesneji každá sada odpališť daného hřistě) znormuje. dělá se to asi nějak tak, že se  "určí" (zřejmě podle nějaké velmi chytré metodiky*), na kolik ran by dané hřiště za normálních povětrnostních podmínek zahrál hráč s (oficiálním neboli u nás EGA) hedikepem 0,0 (tzv. "scratch"). Takto "určené" číslo (s přesností na jednu desetinu) se pak nazývá Absolutní obtížnost hřiště nebo Course rate (CR) a dá se obvykle najít v informacích o hře z těch kterých odpališť daného hřiště. Příklad: pokud CR  hřiště (třeba pro žlutá odpaliště) s parem 71  je 69,8 jde o lehké hřiště (ze žlutých odpališť).

Pak se ještě "určí" Relativní obtížnost hřiště neboli Slope rate (SR), tj míra toho jak rychle se obtížnost hřiště mění, tj jak moc bude narůstat počet ran hráčů podle nárůstu jejich hendikepů . Nejedná se o počet ran, vyjadřuje derivaci změny obtížnosti náročnosti hřiště se změnou (oficiálního) hendikepu hráče. Golfové hřiště se standardní hrací obtížností má relativní obtížnost hřiště 113.

[Někde jsem četl, že metodika výpočtu výsledku scratch hráče je založená pouze na délce hřiště a vůbec ne rozmístění překážek, či náročnosti terénu. Že se totiž předpokládá, že scratch má rány nějak dlouhé a vždy přesně trefí kam chce. Naopak větší technická náročnost hřiště pak víc zvyšuje relativní obtížnost, protože u hráčů s rostoucím handicapem rostou problémy jak překážky překonávat.]

Na základě těchto veličin se přepočítává hrací přesný hendikep dle vzorce:

Hrací hendikep = přesný hendikep x (SR/113) + (CR - par hřiště) 

a ten se zaokroulhlí na celá čísla. (Hřiště obvykle uvádějí přímo převodní tabulky hendikepů).

Takto vypočítaný hrací hendikep zohledňuje jak náročnost hřiště, tak výkonnost hráče.

2. Pak se z hráčova herní hendikepu spočítá osobní par hráče na každé jamce

Hrací hendikep hráče odpovída ranám navíc, které má hráč k dispozici pro všechny jamky hřiště. Tyto rany se rozdělí na jednotlivé jamky a tak, že se každé jamce v pořadí podle jamkových hendikepů přiřazuje rána navíc až do vyčerpání ran. Na každé jamce se pak osobní par hráče spočítá jako par jamky + počet přirazených ran navíc.

Příklad: U herního HCP 21 se přiradí každé z 18 jamek +1 rána navíc a jamkám s jamkovým HCP 1, 2 a 3 se přiradí ještě po jedné ráně (18+3=21).