Od prvního ledna 2008 vstoupilo do platnosti omezení používání některých drajverů (driver heads).  Jsou definitivně zakázany drajvery využívající trampolínový efekt (spring-effect). 

Omezení se týká všech golfistů a všech typů her na úpravu hendikepu (Appendix II, 4c Pravidel Golfu z roku 2008).

Seznamy zakázaných a povolených drajverů (modelů a loftů) spravují společně R&A (The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews) a USGA (United States Golf Association).

Modely drajverů, které jsou vyrobeny po roku 1998 a nejsou ani na seznamu povolených ani na seznamu nepovolených drajverů nemohou automaticky pokládany za zakázané ani povolené. U těchto drajverů je pousouzení zda odpovídají platným omezením na odpovědnosti hráče. Za tímto účelem se doporučuje kontaktovat výrobce, nebo R&A, nebo USGA.

Seznam nepovolených drajverů

Seznam povolených drajverů

Seznam povolených drajverů shromážďuje všechny modely driverů vyrobeny po roku 1998, které byli předloženy k prozkoumání a byli posouzeny jako vyhovující. Seznam je pravidelně aktualizován.