• Albatros - tři rány pod par
 • Backspin [bekspin] - zpětná rotace míčku po odpalu
 • Bag [beg] - vak na nošení holí
 • Bounce -
 • Bunker [banker] - písečná překážka
 • Birdie [berdy] - výsledek na jamce zahraný na jednu rána pod par jamky
 • Bogey [bogy] - výsledek na jamce zahraný na jednu rána nad par jamky
 • Caddie [kedy] - nosič bagu s holemi
 • Carry [kery]  - vzdálenost, kterou uletí míček přímo vzduchem bez doběhu po zemi 
 • Cut [kat] - maximální hodnota úderů v turnaji většinou po dvou kolech, často určující o postupu do finále
 • Divot - kus trávy (řízek) vyseknutý při úderu ze země
 • Dogleg - zatáčející fairway
 • Double bogey [dabl bogy]- výsledek na jamce zahraný dvě rány nad par
 • Drive [drajv] - první dlouhý odpal
 • Driver [drajver] - nejdelší hůl pro rány z odpaliště, může být také dřevo číslo jedna
 • Driving range [drajving rejndž] - cvičná, tréninková louka nebo jiná plocha, odpaliště
 • Drop - spuštění míčku z ruky z výše ramen po zahrání míčku mimo hřiště 
 • Dropping zona - místo určené k dropování (upuštění míče)
 • Dřevo - hůl pro delší rány, dříve s mohutnou dřevěnou hlabou, po čemž jí zůstal tradiční název, dnes s hlavou kovovou
 • Eagle [ígl] - dvě rány pod par
 • Fade [fejd] - rána, stáčející se za letu mírně doprava 
 • Fairway [fervej] - nakrátko střižená tráva mezi odpalištěm a jamkovištěm; je to optimální cesta k jamce
 • Fairway wood [fervej wud] - dlouhá hůl - dřevo, pro hru z dobré pozice na fairwayi obvykle číslo 2 - 5 
 • Flag [flaeg] - praporek na jamkovišti 
 • Flight [flajt] - skupina hráčů na hřišti (2 - 4)
 • Fore! [fór] - varovný výkřik upozorňující na možné zranění míčem
 • Green [grín] - jamkoviště s jamkou a trávou nejníže střiženou
 • Green fee [grín fí]- poplatek za hru
 • Grip - rukojeť hole
 • Handicap [hendikep] - vyjádření výkonnosti hráče (amatéra) počtem ran nad par
 • Hazard - překážka, nejčastěji písečná nebo vodní
 • Hole-in-one [houlinvan] - jamka zahraná na jeden úder
 • Hook [huk] - rána stáčející se při úderu doleva  
 • Hra na jamky (jamkovka) - počítají se výhry na jednotlivých jamkách
 • Hra na rány - počítají se dohromady všechny rány
 • Chip [čip] - nízký úder pro přiblížení se k jamce s dlouhým doběhem
 • Jamka -  díra vyvrtaná v jamkovišti o průměru 108mm, do níž má spadnout míček nebo také dráha mezi odpalištěm a jamkovištěm
 • Krátká hra - přihrávky na jamkoviště a putty do jamky
 • Líc hole - úderová plocha hlavy hole
 • Lob - vysoký úder
 • Loft - sklon úderové plochy hlavy hole 
 • Marker [markr] - zapisovatel skore na kartě 
 • Markování - označení polohy míčku při dohrávání na greenu
 • Markovátko - předmět k označení pozice míčku na jamkovišti (často se používají mince) 
 • Mulligan [maligen] - v přátelské hře označení pro beztrestné hraní další rány po neúspěšném odpalu, kdy míček jen spadne z týčka nebo si to zamíří rovnou do lesa nebo vodní překážky 
 • Odpaliště - plocha, ze které se odpaluje první první rána na jamce; může být různá pro muže, pro ženy, pro profesionály…
 • Out [aut] -hranice hřiště označena bílými kolíky   
 • Par - určená norma ran na jamce (na kolik úderů by se měla jamka zahrát)
 • Par hřiště - součet parů na všech jamkách (norma hřiště) 
 • Pitch [pič] - vysoký úder pro přiblížení se k jamce s krátkým doběhem
 • Pitchmark [pičmark] - důlek po dopadu míčku na greenu - je třeba ho vypíchnout 
 • Putt [pat] - rána v jamkovišti
 • Putter [patr] - hůl pro puttování (hru v jamkovišti)
 • Řízek (viz Divot) - vyseknutý kus drnu po úderu 
 • Rough [raf] - vysoká tráva na okrajích fairwaye
 • Sand wedge [send wedž] - hůl určená převážně pro hru z písku v bunkru
 • Score card [skor kard] - skore karta - sčítací lístek, kam se zapisují výsledky z jednotlivých jamkovišť 
 • Set - sada holí, je povoleno nejvýše 14 holí (většinou 3 dřeva, 10 želez a jeden putter)
 • Slajsovat  - hrát slice, údery stáčející se doprava 
 • Slice [slajs] - úder stáčející se doprava 
 • Spin - rotace míčku
 • Sweetspot [svýt spot] - ideální bod líce hole pro trefení míčku   
 • Stableford [stejblford] - hra na body
 • Shaft [šaft] - násada na hole
 • Tee [tý] (také týčko) - odpaliště nebo stojánek při první ráně z odpaliště
 • Tee time [tý tajm] - startovní čas 
 • Vypichovatko - pomůcka pro upravení důlku po odpalu míčku na jamkoviště, může se použít také týčko 
 • Wedge [vedž] - krátká hůl s velkým sklonem úderové plochy 
 • Železo - hole číslo 1 - 9 a všechny wengy (na krátkou hru)
 • Žiletka - železo s malou hlavou hole