Co je to ten golfový hendikep ?

Ve skutečnosti je to takový nesmysl. Je ale docela promyšlený ...

Nejdřív je nutno uvést, že skuteční (profesionální) hráči golfu systém hendikepů nepoužívají. Soutěží mezi sebou zcela primitivním, ale za to spravedlivým způsobem ... v celkovém počtu ran. Prostě se sejdou, jednou nebo opakovaně si zahrají to samé hřiště a a kdo zahrál nejméně ran je vítěz.

Hendikepový sytém naproti tomu umožňuje vzájemné soupeření hráčů rozdílné výkonnosti. Svět golfu se tak díky němu stáva zajímavějším a přístupnějším i pro slabší hráče.

V hendikepovém systému hráč nehraje proti absolutnímu počtu ran ostatních hráčů, ale proti jejich relativnímu výkonu vůči jejich vlastnímu hendikepu. Funguje to tak, že hendikepový systém přidává slabému hráči na některých jamkách několik ran k dobru.

Hendikep hráče je jakési číslo vyjadřující hráčovu výkonnost.

Velice zjednodušeně se dá říct, že hendikep vyjadřuje kolik ran hráč průměrně zahraje nad (resp. pod) par hřiště. (O něco přesněji je to spíše kolik jich zahraje, když se mu daří - reálná metodologie výpočtu HCP je postavena tak, že HCP ukazuje špíše potenciální výsledek hráče).

O plusovém hendikepu mluvíme při výsledku "nad par".

Platí, že čím lepší hráč, tím nižší hendikep.

EGA hendikep

Existuje víc hendikepových systému, které se vzájemně mírně liší: EGA (European Golf Association) používaný na evropském kontinentu; CONGU (Council of National Golf Unions) používaný zejména ve Velké Británii a Irsku; USGA (United States Golf Association) používaný v USA a Mexiku.

Každý amatérský hráč registrovaný v České golfové federaci (ČGF) má svůj oficiální (EGA) hendikep. Záznam o něm vede ČGF. Hendikep je určen s spřesností na jedno desetinné místo. Nejvyšší oficiální HCP je 36,0. (V roce 2006 byl zaveden také tzv. klubový hendikep v rozpětí 36-54.)

EGA hendikep je hráči upravován iteračně na základě jeho výsledků z her hraných na rány nebo systémem Stableford. Za jakých podmínek lze odehranou hru započítat pro úpravu hendikepu podrobně specifikuje Hendikepový řád ČGF (zejména jsou to: znormované hřiště, zapisovatel, respektování pravidel golfu schválených R&A) .

Víc o hendikepu: