V roce 2006 byl zaveden tzv. "klubový hendikep".

Jedná se o celočíselný hendikep 37-54, který může hendikepová komise klubu přidělit hráči podle jeho hráčskych schopností. Upravuje se v soutěžích na znormovaných hřištích. Nezvyšuje se.

V praxi to znamená to znamená, že po udělání zkoušek na "zelenou kartu" je golfistovi obvykle přidělen hendikep 54 (místo původně 36). K EGA hendikepu se pak "dopracuje" až výsledkami v hrách na normovaných hřištích.

Uvádíme vyjádření Hendikepové komice STK ČGF:

Zavedení maximálního hendikepu 54

Možnost vedení klubového HCP do 54 měly kluby ČGF i dříve, ale provozoval to v praxi pouze jeden klub. Server ČGF vedení klubového HCP totiž neumožňoval. ČGF tuto službu pro kluby na serveru zavádí od roku 2006. Záměrem vedení klubového HCP do hodnoty 54 bylo používání tohoto HCP v klubových soutěžích, ale zavedením na server se prakticky zvyšuje max. možný HCP všech hráčů na 54 a umožňují se jeho úpravy na všech soutěžích na všech znormovaných hřištích. Abychom se nedostali do střetu s Hendikepovým systémem EGA, musíme tento HCP prezentovat jako klubový, přestože vlastně funguje jako HCP EGA.

1/ Přibude šestá hendikepová kategorie, která se bude řídit zvláštními pravidly pro tuto kategorii.

Hendikepová kategorie
Přesný hendikep EGA
Ochranná zóna
Stablefordové body pod ochrannou zónou: přičíst pouze
Za každý bod nad 36 stablefordových bodů odečíst:
1
do 4,4
35 – 36
0,1
0,1
2
4,5 – 11,4
34 – 36
0,1
0,2
3
11,5 – 18,4
33 – 36
0,1
0,3
4
18,5 – 26,4
32 – 36
0,1
0,4
5
26,5 – 36,0
31 – 36
0,2
0,5
6
(klubový HCP)
37 – 54
(klubový HCP)
-
nezvyšuje se
plný počet bodů

2/ Platí stejné zásady dle původního HCP systému pro rok 2005 – viz Dodatek 1:

Klubový hendikep je přesný hendikep přesahující oficiální limit pro přesný hendikep EGA (36). Klubový hendikep se vyjadřuje v celých číslech. Hendikepová komise klubu může hráči přidělit klubový hendikep, který odpovídá schopnostem a hrací síle hráče.
Klubový hendikep se použije pro určení klubového hracího hendikepu. Klubový hrací hendikep je počet ran k dobru, který hráč s klubovým hendikepem obdrží pro danou sadu odpališť, ze kterých hraje.
Klubový hrací hendikep se určí tak, že hodnota přesného klubového hendikepu hráče se změní o hodnotu tzv. rozdílového klubového hendikepu.
Rozdílový klubový hendikep je rozdíl mezi přesným hendikepem EGA a hracím hendikepem EGA u hráče s přesným hendikepem EGA v hodnotě 36.

Příklad: Podle tabulky hracích hendikepů EGA určitého domovského hřiště má hráč s přesným hendikepem EGA 36.0, hrající z předních odpališť domovského hřiště hrací hendikep EGA 39. Rozdílový klubový hendikep pro hráče pro hraní z předních odpališť je 39 – 36,0 = 3.

 Z důvodu jednoduchosti se hráčův klubový hrací hendikep určuje přičtením rozdílového klubového hendikepu právě hraného hřiště s danými odpališti k jeho klubovému hendikepu.

Příklad: Rozdílový klubový hendikep pro muže z předních odpališť je 3. Klubový hendikep hráče, který je 38 se přemění na klubový hrací hendikep 41 (= 38 + 3), klubový hendikep 43 na klubový hrací hendikep 46 (= 43 + 3).
Rozdílový klubový hendikep pro ženy z předních odpališť je 5. Klubový hendikep hráčky, který je 38 se přemění na klubový hrací hendikep 43 (= 38 + 5), klubový hendikep 43 na klubový hrací hendikep 48 (= 43 + 5).

3/ Změny klubového hendikepu

Klubový hendikep ze nezvyšuje, kromě výjimečných případů, popsaných v odst. 24.2 Hendikepového systému EGA.
Klubový hendikep se snižuje o hodnotu v celých číslech.
Jestliže hráč odevzdá výsledek 37 Stablefordových bodů nebo více, jeho klubový hendikep se sníží o rozdíl, o který počet jeho získaných Stablefordových bodů překročil hodnotu 36.
Příklad: Hráčka s klubovým hendikepem 49 (klubový hrací hendikep např. 54) odevzdala výsledek 39 Stablefordových bodů . Její klubový hendikep se sníží na 46 (= 49 – 3).
Toto není nic nového, tyto zásady jsou již v HS 2005.

V souvislosti se zavedením na server ČGF bude ale třeba provést tato opatření:

 • členovi klubu, který složí zkoušku způsobilosti hry na golfovém hřišti zadá klub hodnotu jeho hendikepu 54 (ne jako dříve zadával hodnotu ZK); hodnota ZK se již na serveru nebude vyskytovat !;
  Od této chvíle se bude hráčův HCP v kategorii 6 pouze snižovat po celých číslech až do HCP 37 a plynule přejde i přes tuto hranici do přesného hendikepu EGA 36.0, event. níže, již podle pravidel kategorie 5. Hendikepy kategorie 6 se nezvyšují. Jestliže hráč kategorie 5 zvyšováním HCP dosáhne hodnoty 36.0, jeho HCP se již dále nezvyšuje a zůstává na hodnotě 36.0, pokud jej zase nesníží.
 • u hráčů, kteří mají nyní na serveru hodnotu HCP ZK se bude postupovat takto:
  • u hráčů, kteří nemají dosud zaznamenán na serveru žádný výsledek, jim přidělí server automaticky hodnotu HCP 54;
  • u hráčů, kteří mají zaznamenán na serveru alespoň jeden výsledek, jim přidělí server automaticky hodnotu HCP podle jejich nejlepšího uhraného výsledku; tato hodnota se získá přepočtem tohoto nejlepšího výsledku na HCP 54 a podle získaných Stablefordových bodů získá hráč hendikep;
  • u hráčů, kteří mají náhodou na serveru pouze jeden nebo dva výsledky a jeden z nich 37 nebo více bodů (neměli splněnou druhou podmínku pro získání HCP 36), přidělí server hráčům HCP 36.0;
  • po těchto transformacích HCP může Hendikepová komise klubu hráči/hráčům hendikep ještě upravit podle svého uvážení a znalostí hracích schopností hráče/hráčů;
 • v praxi při soutěžích mohou vzniknout otázky:
  • přijede cizinec a má nějakou formu naší bývalé ZK – pořadatel mu přidělí pro soutěž HCP 37; případnou změnu-úpravu jeho HCP pořadatel neřeší – hráč si ji vyřídí ve svém klubu (výsledek ze zahraničí)
  • náš hráč s HCP 54 hraje soutěž v cizině, kde nemají vedené vyšší HCP – ČGF toto neřeší; hráči by měli zadat jejich max. HCP, např. 36 a změnu HCP si musí hráč vyřídit ve svém domovském klubu nebo v CMR.
V Praze dne 23.11.2005
Václav Janoušek

Zavedení nesoutěžního výsledku na úpravu HCP při hře na 9 jamkách

Pro hendikepovou kategorii 6 (hcp 37 až 54) se na serveru ČGF zavede možnost pro hráče hrát nesoutěžní výsledek pouze na devíti jamkách. Z výsledků hráče na 9ti jamkách ve Stablefordových bodech, bude připočteno 18 Stablefordových bodů a podle celkového počtu bodů bude upraven hendikep. Počet ran k dobru na 9 jamek se určí z přesného hracího hcp a z normy dané devítky.

Bude to obdoba již úspěšně v roce 2005 zavedeného nesoutěžního výsledku (tento nesoutěžní výsledek na 18ti jamkovém hřišti je určen pro hendikepové kategorie 3, 4, 5 a 6 – tj. hcp 11,5 až 54).

Záleží stejně jako u nesoutěžního výsledku na 18 jamek, zda klub toto bude provozovat, zda bude prodávat greenfee na 9 jamek, a zda bude pouštět hráče jen na první nebo i na druhou devítku.

Pro zavedení navrhované úpravy je však třeba zajistit:

 1. normovací komise musí u všech znormovaných hřišť zadat do databáze serveru parametry hřišť-devítek, na kterých by bylo možné nesoutěžní výsledky uhrávat. Kluby zašlou žádosti, které devítky chtějí znormovat a zadat jejich parametry na server ČGF
 2. záleží jen na klubu, zda bude tuto praxi používat.
V Praze dne 23.11.2005
Václav Janoušek
Hendikepová komice STK ČGF